nedeľa 25. septembra 2011

Kráľ Dávid

"Len v Bohu sa moja duša upokojí, od neho je moja nádej. Len on je moja skala, moja spása a môj hrad. Nebudem sa báť" O kráľovi Dávidovi Boh povedal: Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa svojho srdca, ktorý vždy bude plniť moju vôľu" (Sk 13, 22). Čím si tento muž viery vyslúžil také krásne svedectvo? Odpoveď nám dáva 62. žalm. Pretože vo všetkom celkom dôveroval Bohu a chcel byť úplne závislý od Neho. V tomto Žalme však Dávid nehovorí len o svojich skúsenostiach s Bohom, ktorému dôveroval, ak aj nás vyzýva k životu dôvery: "Ľudia, dúfajte v neho v každom čase, vylievajte si pred ním srdce! Boh je našim útočiskom. Pokiaľ dúfame v ľudí, budeme vždy znovu sklamaní. Boh, ktorému dôverujeme, a v ktorom nachádzame spásu, slávu, silu a útočisko, je Boh sily dobroty.

sobota 24. septembra 2011

Kto je Ježiš Kristus?

"Pretože ak svojimi ústami vyznáš Pána Ježiša a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený" (Rim 10, 8-9). 
Človek o ktorom je reč, zomrel na kríži. Ľuďom sa vtedy zdalo, že to bol slabý človek. Zomrel tak rýchlo, že sa tomu divili. Bol to obraz toho najúbohejšieho človeka, ktorého nestrpeli, pre ktorého tu nebolo miesto. Kričali: "Preč s ním!" Nemal nikoho, kto by zostal pri Ňom. Dokonca aj tých pár priateľov ho nechalo samého. 
V ten deň Boh skryl pred Ním svoju tvár. Avšak o tri dni neskôr Boh dokázal ako Ho miluje. Vzkriesil Ho z mŕtvych, prijal Ho do slávy a dal mu slávne miesto po svojej pravici. Od toho okamihu kladie Boh každému človeku osobnú otázku: "Čo si ty myslíš o synovi človeka, ktorý dobrovoľne zaujal tvoje miesto?" Ak tohto človeka, ktorý za nás visel na kríži neuznáš za svojho záchrancu, nemôžeš byť spasený. 

nedeľa 11. septembra 2011

V tvojej ruke je môj čas.

Tieto slová sa nachádzajú knihe žalmy 31, 16. Hoci je život krátky, predsa storočný človek prežil viac ako 3 miliardy sekúnd. Celkom pekné číslo. Aj keď sa väčšina ľudí dožije nižšieho veku, jedno vieme iste: Rozhodujúce je, čo za svoj život urobíme.
Pri všetkom, čo robíme by sme si mali uvedomovať, že Boh sa na nás pozerá, a všetko vidí.Na túto okolnosť upozorňuje kráľ Šalamún, ktorému Boh daroval mimoriadnu múdrosť. "Raduj sa mládenec, vo svojej mladosti a nech sa teší srdce za tvojich mladých dní. Choď po cestách, na ktoré ťa tiahne srdce a kam si žiadajú tvoje oči." ..."no vedz, že Boh ťa za to všetko privedie na súd" (Kaz 12,1).
Zodpovednosti za vlastné konanie sa nevyhneme. Boh vo svojej dokonalosti na nás ľudí nezabudol a posiela nám radcu v najťažších našich chvíľach a to je Duch Svätý. Ďakujeme ti Bože.
Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti.