sobota 26. februára 2011

Asher

The second son of Jacob and Zilpah, Leah´s maid (Gen. 30,12), and one of the twelve tribes of Israel. In Genesis 30, 13, the name Asher is associated with the Hebrew word for blessing, but many scholars associate the name´s origin with the goddess Asherah. According to Joshua 19, 24-31, the tribe of Asher settled in northwest Canaan. Biblical sources praise Asher´s fertile land (Gen 49.20, Deut. 33, 24-25). The authors of Judges claim that Asher Failed to occupy all of its territory. Solomon reorganized Asher´s territory into an administrative district and later ceded twenty Galilean cities to the king of Tyre. After the Assyrian exile Asher´s territory remained in foreign hands, but the tribe, as witnessed by its genealogies, endured.

Pisári na Skale útočišťa.


V mojom predchádzajúcom článku Rehoľa Kartuziánov som sa zameral na Kláštor Kartuziánov v ktorom som opísal zakladateľa rádu a kláštor na Skale útočišťa, teraz by som chcel priblížiť prácu v takomto kláštore.

    Rehoľa kartuziánov sa zaoberala v ťažko prístupnom teréne Slovenského raja pisárskou činnosťou. Prvý mnísi ktorí na Kláštorisko prišli v roku 1307 z rakúskeho Seitzu, bol medzi nimi aj mních Konrád, prior kláštora, podľa kronikára "pisár nevšedných kvalít". Kvôli zadováženiu potrebných kníh z vlastnej dielne pre novovzniknutý kláštor vzdal sa hodnosti priora a plne sa venoval pisárskej činnosti. Pisársky umelecký vkus Konrádových bohoslužobných kódexov dosahoval špičkovú úroveň. Pre potreby kláštora zhotovil dva misály, graduál, breviar, collectarium, officium, defunctorum a iné. Kopistom bol aj druhý prior kláštora, Jodok, rodák zo Švermova. Od neho sa zachovali dva antifonáre a jeden graduál. Nálezy na Kláštorisku dokázali aj existenciu umeleckej knihviazačskej činnosti z 15. a 16. storočia. Z Kláštoriska v roku 1319 došlo k založeniu sesterského kláštora v Lechnici v Červenom Kláštore pri Dunajci.
      Kartuziáni na Skale útočišťa sa zaoberali tvorbou kníh, vo svojich celiach zhotovovali codexi.


Foto: google
Zdroj: Kodikológía: Peter Olexák, 2007

streda 23. februára 2011

Sinajský kódex

Codex Sinaiticus - jeden z najstarších a najúplnejších rukopisov gréckej Biblie. Pochádza z druhej polovice 4. stor. a bol objavený v kláštore sv. Kataríny pri vrchu Sinai. Uložený je v Britskom múzeu. Viacej sa môžete dozvedieť o Sinajskom kódexe ak kliknete na CODEX SINAITICUS


Foto: Codex Sinaiticus

Čo je to Kódex?

Kódex po latinsky Codex znamená kniha, forma rukopisov ktorá sa začala užívať od 2. stor..
Kódex na rozdiel od zvitkov, bol podĺžke zviazaný to umožnilo rýchlejšie nájdenie hľadaných miest a dovolilo písať na obe strany papyrusu alebo pergamenu.


Foto: Codex Benedictus

utorok 8. februára 2011

Constantine the Pilosopher - Proglas

Pope John Paul II made in Apostolica letter of 31st December 1980 SS Cyril and Methodius co-patrons of Europe-together with St. Benedict. Since that time Constantine the Philosopher has been rediscovered and is more vividly remembered in Christian Europe and other countries.

To the holy Gospels I am the Foreword for as it was promised by the prophets Christ comes to gather the nations for he sheds light on the world entire. That is what happened in our seventh millennium.