streda 13. decembra 2023

SV. SILVESTRA I., PÁPEŽ

 

Sv. Silvester, rodený Riman, bol pápežom v rokoch 314 - 335. Spravoval Cirkev po Milánskom edikte (313), ktorým kresťanstvo dostalo slobodu a plnoprávnosť. Za 21 rokov jeho pôsobenia vznikli v Ríme chrámy: bazilika sv. Spasiteľa v Lateráne, bazilika sv. Petra vo Vatikáne, sv. Pavla za hradbami a sv. Vavrinca za hradbami. Za pápeža Silvestra I. bol v roku 325 Nicejský vše- obecný koncil, ktorý odsúdil Áriovo učenie. Zomrel 31. decembra 335. Pochovali ho na Priscilinom cintoríne pri Salarijskej ceste. „Depositio Episcoporum" (z roku 336) už má vo svojom menoslove aj meno pápeža Silvestra I. na deň 31. decembra.SV. TOMÁŠA BECKETA, BISKUPA A MUČENÍKA


 

Svätý Tomáš Becket sa narodil v Londýne 21. 12. 1118. V Canterbury vstúpil do duchovného stavu, stal sa kancelárom kráľa Henricha II. (roku 1155) a roku 1162 bol vyvolený za biskupa. Odvážne bránil práva proti kráľovi Henrichovi II., lebo vernosť viere mu bola viac ako úrad a hodnosť. Arcibiskup v Canterbury Tomáš Becket musel za to šesť rokov stráviť vo vyhnanstve vo Francúzsku. Keď sa vrátil do vlasti, ešte si veľa vytrpel, až ho v katedrále počas vešpier zavraždili kráľovskí prisluhovači. Stal sa mučeníkom za slobodu a nezávislosť Cirkvi. Už roku 1173 bol vyhlásený za svätého. Jeho hrob sa stal pútnym miestom v Anglicku.


SV. PETRA KANÍZIA, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

 

Sv. Peter Kanízius sa narodil 8. 5. 1521 v Nimwegen v Holandsku. Stal sa jezuitom v časoch, keď sa v severnom Nemecku šíril protestantizmus. Kázal, písal, robil akadémie, spovedal, bojoval proti náboženskej nevedomosti. Dôležité sú jeho tri katechizmy: Veľký katechizmus pre kňazov a vzdelaných laikov, Malý katechizmus s 59 otázkami a krátkymi modlitbami pre jednoduchý ľud a Stredný katechizmus pre latinské školy, ktorý sa najviac rozšíril. Prostredníctvom kartuziánov v Kolíne nad Rýnom sa stýkal s nemeckými mystikmi, ktorí mali veľký vplyv na jeho život. Od roku 1580 žil vo Freiburgu vo Švajčiarsku, kde zomrel 21. decembra 1597.,,Bol to druhý apoštol Nemecka" (Lev XIII.). Za blahoslaveného ho vyhlásil Pius IX. roku 1864 a za svätého Pius XI. roku 1925. Zároveň ho vyhlásil za učiteľa Cirkvi.