sobota 25. februára 2023

Čím bol starší

 

Iba nesmierna ľudská márnomyseľnosť, detské lipnutie na lesku a falošnej cti, len kopa márnosti uzatvára mnohé srdcia pred najjednoduchšími pravdami a robí ich ľahostajnými voči tomu, čo prináša pravé šťastie: pokoju a slobode. (Theodor Fontane) Najprv bol lekárnikom. Keď neskôr presedlal na spisovateľa, ukázalo sa, že teraz vedel pripravovať ešte účinnejšie lieky – Theodor Fontane. Jeho život (1818-1898) nebol obzvlášť obdarený šťastím. Nechýbali mu veru existenčné problémy, neúspechy v povolaní, rodinné problémy, chorľavosť. Ale sťažovať sa nemal vo zvyku. A čím bol starší (ako sedemdesiatnik napísal slová: „Ešte jedny Vianoce – čas sa veru kráti...“), čím viac sa mu čas života napĺňal, tým jasnejší bol úsmev jeho stareckej múdrosti. Akokoľvek dôležité je zdravie zbadáme to žiaľ, až keď pominie. Pokoj máme, keď sme vyrovnaní sami so sebou... s drahými blízkymi... s Pánom Bohom... a možno aj s tým svetom takým, aký je. Taký pokoj a taká sloboda umožňujú nakoniec humor, o ktorom Fontane píše v liste synovi: „Mám úprimnú radosť z tvojich listov, ktoré nehovoria len o šťastí, to by veľa neznamenalo. Tvoje listy mi každým slovom dokazujú, že šťastiu rozumieš. A to je dôležité. Lebo hoci nepopieram, že existujú aj smoliari, predsa sa o šťastí dá povedať to isté , čo o peniazoch: leží na ulici a má ho ten kto ho vie nájsť a zdvihnúť. Ak sa nemýlim, zdedil si od svojho otca schopnosť za desať hodín (nevraviac o desiatich minútach) desať ráz sa niečomu potešiť.“utorok 14. februára 2023

Každý má na výber

Život je javisko

Citujem Shakespeara

Na ňom sa naozaj

žije aj zomiera.

Scéna bez šepkára

Stále sa ide naostro

Môžeme to pobabrať

I nechať posolstvo.

Každý deň hráme

tú svoju rolu:

Bez fanfár...

Bez slávy...

Bez Potlesku...

Zahrať si môžeme

Životnú rolu

No ale aj tú trápnu grotesku...Uhol pohľadu

 

Stavba

o ktorej svet

neustále píše

Veď vieš ...

ide o tú

známu vežu v Pise

Naklonený

nemý svedok času

s gráciou predvádza

tú kamennú krásu...

Tajuplná skoro ako Yeti

Už-už čakáš kedy zletí k zemi...

Lenže – čo ak veža

je v tom nevinne

a my spíme v sladkom omyle???

Čo ak stojí vzpriamene aj má presný stred –

a na šikmej ploche stojí celý tento svet???