streda 28. februára 2018

Práca a jej zmysel

Prácou môžeme označiť každú cieľavedomú činnosť, ktorá vytvára hodnoty a služby. Práca môže mať viacero významov: človek v práci uskutočňuje svoje povolanie pretvárať svet a zdokonalovať ho podľa úmyslov Stvoriteľa, realizuje svoje prirodzené schopnosti, rozvíja a zároveň aj ľudskú spoločnosť a vytvára kultúru. Práca je teda dôležitá, ale nie je tá najvyššia priorita nášho života: práca je pre človeka nie človek pre prácu. Práca je Božou úlohou pre človeka. Úlohou človeka je chrániť dielo stvorenia a pokračovať v ňom.

1.Prvý zo siedmych hlavných hriechov?
2.Tretí dar Ducha Svätého je dar ...
3.Mojžišov brat?
4.Brat Metoda?
5.Príbuzná Panny Márie, mama Jána Krstiteľa.

1.
2.
3.
4.

5.   

štvrtok 22. februára 2018

Extrémizmus

V lete minulého roku sa britský katolícky biskup Mark Davis vyjadril na extrémizmus. Prieskum medzi občanmi uvádza, že vysoké percento berie kresťanskú vieru ako jednu z “foriem extrémizmu.” Podľa ankety s 2 004 respondentmi uskutočnenej pre Evanjelickú alianciu, 13% považuje za extrémistu aj tibetského dalajlámu, 20% Gándhího, 25% Martina Luthera Kinga a Nelsona Mandelu. Viac ako 40% uviedlo, že sú extrémistami aj tí, ktorí veria, že manželstvo je len medzi mužom a ženou. Podľa biskupa Davisa treba považovať za extrémizmus práve to, proti čomu kresťanstvo vystupuje: “Existuje deštruktívny extrémizmus, ktorého sa treba obávať, extrémizmus, ktorý sa snaží zničiť nielen manželstvo a rodinu, ale aj samotnú identitu ľudskej osoby.” Biskup kritizoval lekárske experimenty bez etických základov, zabíjanie nenarodených detí, ale aj eutanáziu. “To je extrémizmus, ktorý určite ohrozuje základy spoločnosti,” dodal. Ak by mali byť kresťania podľa neho považovaní za extrémnych, tak len v tom, že “nasledujú Krista a prispievajú k dobru spoločnosti, preukazujúc, že sme všetci povolaní do extrémov lásky, cnosti, milosti, neochvejného dodržiavania dobroty a pravdy, vysokého cieľa svätosti, v ktorom leží naše konečné šťastie”.