nedeľa 27. novembra 2016

Katarína Alexandrijska

Svätá Katarína Alexandrijska, panna a mučenica, žila na prelome 3. a 4. storočia, po obrátení prijala krst a počínala si ako pravoverná kresťanka. Presviedčala aj cisára Maximiliána na kresťanskú vieru, mnohých presvedčila, čo cisár nezniesol a dal ju umučiť.


123456789101112131415161718192021

1. Kto vysluhuje sviatosť zmierenia?
2. Prvý človek?
3. Neveriaci apoštol?
4. Cisár ktorý nariadil súpis ľudu?
5. Učiteľ po hebrejsky?
6. Nápis na kríži?
7. V ktorom meste Ježiš prežil väčšiu časť svojho života?
8. Muž ktorý pokrstil Šavla Tarzského?
9. Teta Pannny Márie?
10. Staršia dcéra strýka Lábana?
11. Radostná zvesť?
12. Kto má meniny 2. júna?
13. Boží posol?
14. Olej ktorým Mária pomazala Ježišovi nohy?
15. Krstom som sa stal Božím ... ?
16. Manželka Izáka?
17. Meno zakladateľa rehole Jezuitov?
18. Manžel Panny Márie?
19. Najsilnejší muž z Biblie?
20. Prvá sviatosť?
21. Mama Panny Márie?
 


Foto: Caravaggio, Svätá Katarína Alexandrijská, okolo 1598, olej na plátne, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

pondelok 7. novembra 2016

Ignác Lukáč


Ignác Lukáč sa narodil v Topoľčiankach 12. júla 1854. V tento deň bol aj pokrstený. Ignácovi rodičia boli Pavol Lukáč a Mária rodená Rafajová. Mal brata Jána. Kňazom sa stal v roku 1878 a pôsobil za banskobystrickú diecézu. Krátko osem mesiacov bol kaplánom v Horných Hámroch. Od 1. marca 1879 sa stáva kaplánom v Bojniciach. Tu pôsobí osem rokov, až do 15. apríla 1887. Potom prichádza do farnosti Lazany, kde účinkuje ako správca farnosti celé tri roky. Posledným pôsobiskom sa mu v roku 1890 stali Brezany, kde pôsobí ako správca farnosti. Tam odovzdáva Pánu Bohu svoju dušu. Zomrel dňa 14. septembra 1916.  

utorok 1. novembra 2016

Spomienka na všetkých verných zosnulých.

Je to pamätný deň všetkých, ktorí zosnuli v Božej milosti, v priateľstve s Bohom, ktorých duše sa však nachádzajú v očistci. Cirkev sa modlí, aby boli čo najskôr oslávení v nebi. Od utorka 2. novembra až do 8. novembra môžeme pomáhať trpiacim v očistci. Ako? Získavaním úplných odpustkov pre tieto duše! Všeobecné podmienky na získanie odpustkov sú: sv. spoveď, sv. prijímanie najlepšie v ten istý deň, nemať príchylnosť ani k všedným hriechom a pomodliť sa na úmysel sv. Otca (Otčenáš, Zdravas a Sláva Otcu). Okrem toho je treba vykonať odpustkový úkon. Na Všetkých svätých navštíviť kostol, alebo kaplnku, pomodliť sa za trpiacich v očistci Otče náš a Verím v Boha. V ostatné dni 2. až 8. novembra navštíviť cintorín a pomodliť sa ľubovolnú modlitbu za Duše v Očistci. Každý deň môžeme získať úplné odpustky za jedného zosnulého.