pondelok 2. júna 2014

Modlitba v živote kresťana

Modlitba je povznesenie duše k Bohu. Keď sa človek modlí, vstupuje do živého vzťahu s Bohom. Modlitba je veľkou bránou k viere. Ten, kto sa modlí, nežije už viac zo seba, pre seba z vlastných síl. Vie, že jestvuje Boh, s ktorým sa môže rozprávať a čoraz viac sa mu zverovať. K životu kresťana patrí každodená modlitba. Modlitbe sa však nemožno naučiť tak ako nejakej technike. Modlitba je totiž dar, ktorý človek dostáva práve tým, že sa modlí. 


"Už prianie modliť sa je modlitba." (Georges Bernanos 1888 - 1948, francúzsky spisovateľ)


Foto: catholicfaith.org.uk