streda 14. septembra 2022

Eucharistia

 Slávenie Eucharistie nie je súkromnou pobožnosťou, ale spoločným stretnutím, ktoré sa veľmi podobá na stretnutie pri rodinnom stole. Všetci sa zídeme v rovnakom čase a na tom istom mieste, takže sa môžeme zúčastniť na spoločnej udalosti. Začíname odprosením, aby nás neťažilo bremeno minulých previnení a aby sme sa mohli radovať zo vzájomného spoločenstva. Pri svätej omši si nečítame Sväté písmo v tichosti pre seba, ale počúvame. V Eucharistii je Ježiš Kristus skutočne prítomný pod spôsobom chleba a vína. Premenená eucharistia je opravdivé Kristovo telo a krv.