utorok 31. júla 2012

Láska?

Neraz to však, žiaľ, vypadá tak, akoby kresťanská láska ani nebola láskou, len akousi prázdnou frázou. Nie je predsa možné, ak niekto niekoho skutočne miluje, aby mu neprial čím viac dobrého - bez toho že zvažoval, či mu to patrí alebo nie.

Naša námaha

Daj, Bože, aby som už v týchto prvých ťažkých chvíľach tvojho života začal postupne odhaľovať tajomstvo pšeničného zrna, ktoré musí odumrieť, aby vydalo úrodu. Aby som mohol vidieť, aké je práve toto odumieranie pre mňa dôležité.

nedeľa 29. júla 2012

Čo z tej omše máme?

V knihe Scotta Hahna sa píše, že ísť na svätú omšu znamená ísť do neba, kde "sám Boh zotrie z očí každú slzu" (Zjv 21, 3-4). Nebo však predstavuje oveľa via. V nebi sa podrobujeme súdu, v ňom sa vidíme v jasnom rannom svetle večného dňa, v ňom spravodlivý Sudca číta z knihy nášho života Naše skutky nás sprevádzajú, keď ideme do neba, čiže vtedy, keď ideme na omšu.

utorok 17. júla 2012

Eliporto di citta del vaticano

Vatikánske letisko pre vrtuľníky. Toto letisko sa nachádza vo vatikánskej záhrade. Je využívané samotným pápežom a hlavami štátov ktoré navštívia pápeža. Eliporto di citta del vaticano bolo postavené pápežom Pavlom VI. v roku 1976. Toto letisko využíval aj blahoslavený Ján Pavol II. Využíval ho najmä v tedy keď už mal problémy s pohybom.    

nedeľa 15. júla 2012

Škapuliarska púť v Topoľčiankach

V nedeľu 15. júna 2012 vyvrcholila 326. Škapuliarska púť v Topoľčiankach. V tomto roku ju vďaka dekrétu Apoštolskej penitenciárie v Ríme, ktorý potvrdil zvláštne spojenie s hlavným mariánskym chrámom v Ríme, Bazilikou Santa Maria Maggiore, môžu získať pútnici za určených podmienok plnomocné odpustky aj v Topolčiankach. Púť bola iná ako pominulé roky. Počasie bolo pod mrakom a pár kvapiek padla na dáždniky pútnikov. Hlavným celebrantom bol Mons. Jozef Kráľ, apoštolský protonotár, kanoník Baziliky Panny Márie Väčšej, Rím, opát skalský. Ktorý zdôraznil význam kresťanskej rodiny. 

pondelok 9. júla 2012

Levočská púť v roku 2012

Levočská púť v roku 2012 sa uskutočnila v dňoch od 1. júla do 8. júla 2012. Otváraciu odpustovú sv. omšu viedol Mons. prof. ThDr. ICDr. PhDr. PaedDr. František DlugošPhD. v sobotu 7.7.2012 o 17:00 hod.. Program prebiehal celú noc a vyvrcholil slávnostnou odpustovou sv. omšou ktorú celebroval J.E. Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup. Celý týždeň sa niesol v znamení jubilejného roka sv. Cyrila a Metoda. Táto púť každoročne je posilou veriacich z celého Slovenska. 

pondelok 2. júla 2012

Podobenstvo o Kúkoli

Kristus hovorí ústami hospodára v podobenstve, že to spôsobil akýsi nepriateľ, a vidí ten problém tak úzko spojený so životom i s láskou človeka, že nemožno oddeliť zlé od dobrého bez nebezpečenstva, aby nebolo poškodené aj to dobré. A keďže mu tak veľmi záleží na každej byľke lásky ktorá tu rastie, káže nechať rásť ďalej i kúkoľ.