utorok 19. februára 2019

Blahoslavený Konrád z Piacenzy

Narodil sa v roku 1290 a zomrel v roku 1351. Pri poľovačke zavinil požiar, za čo však odsúdili nevinného človeka. Keď sa to dozvedel, priznal sa, predal svoj majetok, aby nahradil škody, a sám sa stal pustovníkom.

1. Ježiš mal na hlave tŕňovú .....?
2. Prvá Božská osoba?
3. Mesto v ktorom vyrastal Ježiš?
4. Manželka Izáka?
5. Mojžišov brat?
6. Kto porazil Goliáša?

1.


2.
3.4.


5.
6.
Každý deň má svoje povinnosti

Keď som nedávno stretol nášho penzionovaného pána nazvime ho Koloman nečinne postával na ulici pred našim pracoviskom, zjavne sa dostal do rozpakov: "Veď viete, ako to je, chodieval som sem každý deň. Celé desaťročia. Zvyk je železná košeľa!" Hovoril. Návyky sú veľmi tuhé. Najmä tie, ktoré vznikli z povinnosti. Keď sa potom povinnosť pominie, návyk ostane ako obal: prázdny, dutý, nezmyselný. Ale či sa povinnosť naozaj pominula? Nie je to tak, že sa zmenila? Lebo ak je povinnosť "požiadavkou dňa", potom má každý deň svoje požiadavky. A tie sa zmenili, tak ako sa zmenil deň. My musíme tú zmenu spoznať a splniť. Novú povinnosť treba spoznať a prijať. Prv bolo požiadavkou dňa podať výkon na pracovisku. Teraz treba iné vykonať - inde a inak, ale je to tak isto výkon ktorý sa požaduje! Postaviť sa takej zmenenej požiadavke dňa i noci. Predpokladá to zrelosť, ktorú tie všetky predošlé roky mali vypestovať. Ale nedala sa nacvičiť, preto taká zmena postojov i návykov nie je jednoduchá, a čím je prudšia, tým je ťažšia. Kým dýchame, kladie na nás deň svoje požiadavky. Čím dlhšie žijeme, tým viac aj noc pridáva k nim svoje skúšky. Kým žijeme, potrebujeme silu vytrvať, odvahu i trpezlivosť, ba v rokoch takzvaného "zaslúženého odpočinku" ešte oveľa dôkladnejšie a vo väčšej miere. 


streda 6. februára 2019

Svätá Agáta

Panna a mučenica, žila v prvej polovici 3. storočia v Katánii na Sicílii. Traduje sa, že odmietla ponuku prefekta mesta na manželstvo, ktorý sa jej ako kresťanke kruto pomstil.

1. Mama Panny Márie?
2. Hora na ktorej ukrižovali Ježiša?
3. Mojžišov brat?
4. Neveriaci apoštol?
5. Kto nariadil prvý súpis ľudu?

1.
2.3.
4.

5.