streda 17. augusta 2016

Svätá Helena

Pred nedávnom som písal o cisárovi Konštantinovi. Svätá Helena bola matkou tohoto cisára. Žila pravdepodobne v rokoch 255 až 330. Podľa tradície putovala do Svätej zeme, kde objavila pozostatky Kristovho kríža. Podnietila stavbu kostolov - Bozieho hrobu v Jeruzaleme a Svätého kríža v Rime.

streda 10. augusta 2016

Konštantin Veľký

Syn cisára Konštantina Chlora a sv. Heleny. V roku 306 bol vyhlásený légiami v Yorku za spolucisára. Po víťazstve nad Maxenciom pri Milvijskom moste (Rím) v roku 312 sa jeho mocenské postavenie ešte viac upevnilo. V roku 313 ukončil prenasledovanie a zrovnoprávnil kresťanstvo s pohanstvom. Hoci sám bol pohanom, voči kresťanstvu prejavoval veľkorysosť a sympatie. Dal vystavať viaceré Chrámy, Cirkvi daroval Lateránsky palác, nedeľu vyhlásil za sviatočný deň v roku 321, zvolal prvý ekumenický koncil do Nicey v roku 325, ktorému predsedal. V roku 324 sa stal jediným vládcom celej Rímskej ríše. V roku 330 preniesol jej hlavné mesto z Ríma do nového sídla - Carihradu. Jeho odchodom z Ríma sa rímsky biskup stal najvýznamnejšou osobnosťou na západe. Pred smrťou prijal krst.  

Kto v čase pokoja chce byť príliš bezpečný, ukáže sa v čase vojny nadmieru skrúšeným a bojazlivým.