piatok 1. júla 2016

Škapuliarska púť Topoľčianky 2016

V dňoch od 13. do 17. júla sa uskutoční tradičná Škapuliarska púť v obci Topoľčianky. V tomto roku to bude jubilejná 330. púť, keď sa pútnici v obci Topoľčianky zídu na výročnej Škapuliarskej púti, ktorá bude spojená s prijatím nových členov do Škapuliara. V sobotu 16. júla 2016 o 20:00 hod. bude hlavným celebrantom J. Exc. Mons. Viliam Judák nitriansky biskup. Duchovné podujatie vyvrcholí slávnostnou svätou omšou v nedeľu 17. júla 2016 o 10.30 hod. na miestnej Kalvárii. Hlavným celebrantom bude spišský biskup Mons. Štefan Sečka.