piatok 2. apríla 2010

Hinduizmus

Okolo roku 1500 pred Kr. sa prihnali zo strednej Ázie árijský nomádi a zničili civilizáciu v údolí Indu. Najstaršie písomné pamiatky Árijcov sú štyri sväté knihy zvané védy, a tak obdobie od roku 1500 po rok 500 pred Kr. nazývame obdobie véd. Árijská spoločnosť sa delila na štyri skupiny alebo triedy (varny). Najvyššiu triedu tvorili kňazi a učenci, nižšie stáli vojaci, po nich nasledovali roľníci a obchodníci a v najnižšej triede boli sluhovia, ktorí slúžili príslušníkom vyšších tried. Koncom védskeho obdobia sa z náboženstva podmaneného obyvatelstva, ktoré bolo pod vplyvom védskych tradícií vytvorila raná forma hinduistického náboženstva. Táto veľmi odlišná, dodnes pretrvávajúca náboženská tradícia rozdelila obyvateľstvo na kasty, ktoré boli menej početné, zato uzavretejšie ako varny. Dôležitý prvok hinduizmu predstavuje karma - viera, že ľudia sú potrestaní za to, čo vykonali v minulých životoch, i za to, vykonávajú v budúcnosti. Traja najdôležitejší hinduistický Bohovia sú: Brahma - stvoriteľ, Višnu - udržovatel, Šivá - ničiteľ, ktorí vládnu nad životom i smrťou.

Krišna je jedným z najobľúbenejších hinduistických bohov a jeho zobrazenia nájdeme po celej Indii. Krišna je prevtelením Boha Višnu. Bol neposlušným dieťaťom a keď vyrástol, stal sa náruživým milencom a víťazom nad zlom. V legendách sa spomína ako vášnivý človek.

Zdroj: History of the world, 1994 
Foto: adress