sobota 30. marca 2013

Homília pápeža Františka na Bielu sobotu

Pápež František, nás nabáda vo svojej homílii na to, aby sme sa nebáli nových vecí. Neboojme sa prekvapení, ktoré pre nás pripravil Boh. Ježiš nieje mŕtvy, ale vstal z mŕtvych. Dovolte aby živí Ježiš vstúpil do vášho života. Prosme aby nás Ježiš urobil mužmi a ženami. Nehľadajte živého medzi mŕtvymi upozornil v závere svojej homílie.

Nádej Ticha


Nie, Ježišova história v hrobe nekončí, tu len prestáva každá bolesť a nastáva hlboké, veľké ticho. Tu sa otvára priestor pre skutočnú, nekompromisnú vieru, lebo ďalej sa už bez nej nedostane ani na krok. Tu treba mať odvahu a čakať, naozaj čakať niečo nové. Možno, že táto chvíľa očakávania je najdôležitejšou chvíľou v našom živote, v našej histórii. Toto očakávanie nového života dáva tomu starému jediný zmysel. Ak sme si zvykli porovnávať Ježišovo utrpenie s našim, nezabudnime, že tá podobnosť tu ešte nekončí. Pripomeňme si jeho deklaráciu o ľudskom šťastí: utrpenie je len stupňom k novému šťastiu, k novému životu - bolesť a smrť nie sú popretím šťastia a života, sú len jeho vystúpením do vyšších polôh. Pri Ježišovom hrobe si to musíme zvlášť uvedomiť.

streda 13. marca 2013

Pápež František

Novým 266. pápežom katolíckej cirkvi sa 13.3.2013 stal jezuita Jorge Mario Bergoglio. Narodil sa 17. decembra 1936 v Buenos Aieres, Argentína. Otec Jorga Maria Bergolia pracoval na železnici. 11. marca 1958 vstúpil do rehole Jezuitov neskôr vyučoval literatúru a psychológiu v Santa Fe a Buenos Aieres. Vysvetený za kňaza bol 13. decembra 1969 Ramónom José Castellanom. Kreovaný na kardinála bol 21. februára 2001. Jorge Mario Bergoglio po konkláve 13. marca 2013 prijal meno František. Nový Svätý otec pred požehnaním s veľkou pokorou predstúpil pred všetkých ľudí. Po požehnaní Urbi et orbi poprial dobrú noc a zdôveril sa že ide prosiť nebeskú matku Pannu Máriu. Za svojho predchodcu Benedikta XVI sa svätý otec František pomodlil spoločne s veriacimi modlitbu Otčenáš a Zdravas Mária. Úžasne pôsobenie Ducha Svätého. Veľmi blízka, mu je Ignaciánska spiritualita. Tento kardinál má veľké sociálne cítenie veľmi jednoducho sa obliekal, chodil verejnou dopravou nepoužíval limuzínu a býval vo svojom byte namiesto biskupskej rezidencie, týmto aj svojim menom František sa bude snažiť priblížiť a pomôcť všetkým veriacim. 

nedeľa 10. marca 2013

Konkláve 2013Voľba nového pápeža začne v utorok 12. marca 2013, kardináli o tom rozhodli v piatok 8. marca 2013. V Sixtínskej kaplnke boli namontované dve piecky jedna na volebné lístky a druhá na vytváranie dymu ktorým oznámia ľudu či je zvolený nový pápež. Komín do Sixtínskej kaplnky namontovali vatikánsky hasiči. V Sixtínskej kaplnke bolo umiestnených 115 sedadiel každý kardinál na tomto kresle má vyrité svoje meno. Prvý dym by sme mohli zhliadnuť 12. marca 2013 okolo 12:00 hod. ak by bol neúspešný ďalší by mal byť o 19:00 hod.

streda 6. marca 2013

Príbeh o Márnotratnom synovi

Keď číta človek toto podobenstvo (Lk 15, 11-32), pravidelne máva pocit, že sa spoznáva v mladšom, márnotratnom synovi. Sotva kto by si však mohol privlastniť výrok staršieho: "Už toľko rokov ti slúžim nikdy som neprestúpil tvoj príkaz.", závidíme svojim bratom celkom tak, ako ten "dobrý", starší syn. Tak sa modlím a chodím do kostola - a tí druhí sa o Pána Boha ani neobzrú, a majú sa lepšie ako ja! V tejto vete sa už nejeden určite dobre poznáme. "Modlím sa, chodím do kostla, žijem ako Boh prikázal..." - Naozaj? A čo s prikázaním lásky, bez ktorého nemá zmysel ani jedno prikázanie? Ako môžem hovoriť o láske, keď niekomu neprajem a závidím? Ako len protirečivo to rozmýšľame. Rozprávame, že žijeme ako Boh prikázal - a kým Boh prikazuje, aby sme sa milovali, my si závidíme a neprajeme si. Najhoršie je to, že to považujeme, že už samotnou sťažnosťou proti úspechu druhých ("horších" od nás) rušíme v samotnom jadre práve tie Božie príkazy, o ktorých tvrdíme, že podľa nich žijeme. Lebo hriech proti láske je hriechom proti základnému princípu všetkých príkazov. 

piatok 1. marca 2013

Sede vacante


Cirkev nemá úradujúceho pápeža. Počas uprázdneného stolca platí, že vedenie cirkvi preberá zbor kardinálov ako celok. Platí zásada "sede vacante nihil innovetur" - počas uprázdnenia stolca nesmie byť (v cirkvi, jej učení a normách) nič menené. V súvislosti s obdobím sede vacante Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska vydala usmernenia. Až do zvolenia nového pápeža sa v eucharistických modlitbách a spoločných modlitbách veriacich v rámci bohoslužieb ani v liturgii hodín nebude spomínať pápežovo meno. Namiesto modlitby „na úmysel Svätého otca“ sa odporúča pomodliť na úmysel vyvolenia novej hlavy cirkvi. Rovnaké odporúčanie sa týka aj spoločných modlitieb veriacich. Kňazi môžu sláviť votívnu omšu „za vyvolenie pápeža“ s použitím bohoslužobného rúcha fialovej farby. Počas uprázdnenia stolca má celú civilnú moc pápeža vo veci vedenia Vatikánu v rukách Kardinálske kolégium, ktoré však môže vydávať dekréty iba v nevyhnutných prípadoch a len na čas uprázdnenia stolca; v budúcnosti zostanú platné iba vtedy, ak ich potvrdí nový pápež.