utorok 1. novembra 2016

Spomienka na všetkých verných zosnulých.

Je to pamätný deň všetkých, ktorí zosnuli v Božej milosti, v priateľstve s Bohom, ktorých duše sa však nachádzajú v očistci. Cirkev sa modlí, aby boli čo najskôr oslávení v nebi. Od utorka 2. novembra až do 8. novembra môžeme pomáhať trpiacim v očistci. Ako? Získavaním úplných odpustkov pre tieto duše! Všeobecné podmienky na získanie odpustkov sú: sv. spoveď, sv. prijímanie najlepšie v ten istý deň, nemať príchylnosť ani k všedným hriechom a pomodliť sa na úmysel sv. Otca (Otčenáš, Zdravas a Sláva Otcu). Okrem toho je treba vykonať odpustkový úkon. Na Všetkých svätých navštíviť kostol, alebo kaplnku, pomodliť sa za trpiacich v očistci Otče náš a Verím v Boha. V ostatné dni 2. až 8. novembra navštíviť cintorín a pomodliť sa ľubovolnú modlitbu za Duše v Očistci. Každý deň môžeme získať úplné odpustky za jedného zosnulého. 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára