streda 20. decembra 2017

Narodenie Pána - Vianoce

V tento sviatočný deň si pripomíname narodenie Pána Ježiša Krista, Božieho syna z Panny Márie. Evanjelista Lukáš udáva, že Pán Ježiš sa narodil za čias panovania vladára Herodesa v Palestíne, Kvirínia v Sýrii a cisára Oktaviána Augusta v Ríme. V tomto čase nariadil spomínaní cisár Augustus súpis celej rímskej ríše. Narodenie Pána Ježiša Krista, Vykupiteľa, Mesiáša znamená spásu pre všetkých ľudí dobrej vôle. V raji Pán Boh prisľúbil, že pošle na svet Vykupiteľa, ktorý znova otvorí brány neba pre ľudí. Na mieste kde sa narodil Ježíš Kristus, Mesiáš vystavala sv. Helena, matka cisára Konštantína, chrám Panny Márie. Okolo roku 550 ho opravil cisár Justinián tento chrám stojí dodnes.      


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára