piatok 17. júna 2016

Členovia spoločenstva svätých.

Do spoločenstva svätých sa (riadne) vstupuje krstom; patria doň všetci, živí i mŕtvi, ktorí sú v Kristovi a majú jeho Ducha (KKC 955).V plnom zmysle slova sú to tí, ktorí majú v sebe Boží život, a majú posväcujúcu milosť. V nepresnom zmysle slova tí ktorí sú pokrstení, ale Boží život nemajú. V širšom zmysle slova všetci dobrí anjeli (porov. Tomáš Akvinský, + 1274; Theologická summa III., 8, 4). Zo spoločenstva svätých sú vylúčení: odpadlíci od Cirkvi, exkomunikovaní, bludári, rozkolníci, zatratení v pekle. Rozdeľovať kresťanov na nominálnych (zlých) a autentických (dobrých) možno teoretických, v praktickom živote ide o (odvážne) nepresné posudzovanie. Posudzovať možno skutky, por. Lk 6,46 Zjv 5,1n.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára