utorok 15. novembra 2022

Sviatok Alberta Veľkého

 

Albert Veľký patrí medzi najväčších učencov Cirkvi. Študoval na Padovskej univerzite. V roku 1223 vstúpil do rehole dominikánov. Neskôr učil v Hildesheime, Freiburgu, Regensburgu a v Štrasburgu. Potom odišiel učiť na Parížsku univerzitu, kde zároveň roku 1245 získal doktorát. Veľmi dôkladne sa vyznal v prírodných vedách, biológii, chémii, fyzike, astronómii, geografii, metafyzike a matematike. Takisto bol veľkým teológom a biblistom. V roku 1248 bol poslaný do Kolína nad Rýnom, kde viedol celú univerzitu. Zorganizoval šúdium a vôbec celý život kolínskej univerzity. V roku 1254 bol zvolený za provinciálneho predstaveného dominikánskej rehole v Teutonii. Často cestoval z kláštora do kláštora a povzbudzoval členov rehole, aby žili svoj život zodpovedne. Pápež Alexander IV. ho v roku 1260 ustanovil za biskupa Regensburgu. Aj tu pokračoval vo svojej všestrannej činnosti vo všetkej skromnosti a pokore. Ani ako biskup sa nevzdal skromného a pokorného spôsobu života. Zomrel v Kolíne, pochovali ho v kostole sv. Ondreja. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Gregor XV. v roku 1622, za svätého pápež Pius XI. v roku 1931, ktorý mu zároveň udelil titul učiteľ Cirkvi. Albert Veľký zomrel 15. novembra 1280 v Kolíne nad Rýnom. V roku 1931 bol svätorečený a vyhlásený za učiteľa cirkvi, v roku 1941 za patróna prírodovedcov.

1.      Kto nariadil prvý súpis ľudu?

2.      Posledný zo siedmych hlavných hriechov?

3.      V akom príbuzenskom vzťahu boli Jakub a Ezau?

4.      Tretia sviatosť?

5.      Manželka Jakuba za ktorú slúžil štrnásť rokov?

6.      Rieka pretekajúca mestom Rím?

7.      Druhý pražský biskup?

8.      Kam ušla svätá rodina před Herodesom?

9.      Druhý zo siedmych hlavných hriechov?

10.  Kto vysluhuje sviatosť zmierenia?

11.  V ktorej krajine bol kráľom Nabuchodonozor?

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 


2.

 

 

 

 

 

 

 

 


3.

 

 

 

 

 

 
4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 
8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 
11.

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára