streda 23. augusta 2023

Svätý Pius X.

 

Svätý Pius X. (1835-1914) rodným menom Jozef Sarto, pochádzal z početnej rodiny. Narodil sa ako druhý z desiatich detí 2. 6. 1935 v Riese v benátskom kraji. Prešiel všetkými kňazskými stupňami: bol kaplánom, farárom, kanonikom, biskupom v Mantove, patriarchom v Benátkach a potom pápežom od 4.augusta 1903 do 21. augusta 1914. Jeho heslo bolo: Obnoviť všetko v Kristovi. Aj ako pápežbol duchovným pastierom v pravom zmysle slova. Sám žil v evanjeliovej jednoduchosti. Chránil vieru pred vtedajšími bludnými učeniami (modernizmus), podporoval biblickú vedu, pripravil nový cirkevný zákonník a najmä veľké zásluhy si získal v úsilí o obnovu liturgie. Otvoril pramene liturgie a najmä Eucharistie ako najhlbšie prostriedky na duchovnú silu (dekrét o včasnom sv. prijímaní a dekrét o častom svätom prijímaní). Pius XII. ho roku 1951 vyhlásil za blahoslaveného a roku 1954 za svätého. Jeho neporušené telo odpočíva v bazilike sv. Petra.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára