piatok 22. júla 2022

Slávnosť stánkov

 

Tieto pravidelné náboženské oslavy pripomínajúce veľké Božie skutky spásy v dejinách Izraela sa nazývajú Sviatok stánkov. Táto slávnosť bola nielen poďakovaním za úrodu, ale aj pripomienkou, ako sa Boh staral o Izrael na púšti. Na pamiatku svojho púšťového pobytu v stanoch Izraelci v tieto dni bývali v stánkoch prikrytých zelenými vetvami. Postavili si ich na uliciach, na chrámovom nádvorí alebo na strechách domov. Na kopcoch i v údoliach okolo Jeruzalema bolo tiež mnoho takých príbytkov, ktoré akoby s ľudom žili. Veriaci slávili tieto dni posvätným spevom a ďakovnými modlitbami. Krátko pred týmto sviatkom bol Deň zmierenia, keď ľud po vyznaní svojich hriechov vypočul oznam, že je zmierený s Bohom. To bola príprava na radosť z týchto sviatkov. Spolu s veľkonočným sviatkom a sviatkom Turíc si sviatok stánkov vyžadoval účasť židovských mužov žijúcich v okruhu dvadsať kilometrov od Jeruzalema. Sedemdňové bývanie v búdkach alebo „stanoch“ má byť radostnou pripomienkou ochrany, zachovania a úkrytu pred horúčavou a búrkou. Dodržiavanie tohto sviatku spájalo zbieranie práce na poli, zbieranie humna a lisu a bývanie v búdkach (čo odrážalo bývanie v takýchto búdkach po ich exode z Egypta). Po návrate z vyhnanstva Ezdráš prečítal zákon a počas tohto sviatku viedol ľudí k skutkom pokánia. Neskoršie dodatky k rituálu zahŕňali úctu vody čerpanej z jazierka Siloam (pravdepodobné pozadie Ježišových komentárov o „živej vode“) a zapálenie obrovských menór na súde ženy (pravdepodobné pozadie Ježišovho výroku: „Ja som svetlo sveta“. Voda a „stĺp svetla“ poskytnuté počas putovania púšťou (keď ľudia bývali vo svätostánkoch) boli dočasné a v protiklade k vode a svetlu, ktoré si Ježiš počas tohto sviatku pripomínal toto obdobie putovania. Rozsvietenie obrovských menor na Nádvorí žien je pravdepodobným pozadím Ježišovho výroku: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života“ (Ján 8, 12). Voda a „ohnivý stĺp“ poskytnutý počas putovania púšťou (keď ľudia bývali vo svätostánkoch) boli dočasné a v protiklade k vode a svetlu, ktoré si Ježiš počas tohto sviatku pripomínal toto obdobie putovania.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára